ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, DTP, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ