Κατάστημα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)

78,00 

Ένα Λεύκωμα, που εκδίδεται πρώτη φορά για τη Σ.Μ.Υ., στο οποίο επιχειρείται μία συνολική παρουσίαση της εξελικτικής πορείας με την καταγραφή σημαντικών ιστορικών & φωτογραφικών στιγμών. Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προβάλεται η σκληρή εκπαίδευση & η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών από την ίδρυση της Σχολής μέχρι σήμερα.

© 2020 Στρατηγικές Εκδόσεις - Ι.Φλώρος