Κατάστημα

ΝΑΜ – Η εμπειρία του Βιετνάμ 1965-1975

75,00 

Περιγραφή

Μία 6τομη έκδοση, που αναφέρεται λεπτομερώς με ιστορικό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στον πόλεμο του Βιετνάμ.

© 2020 Στρατηγικές Εκδόσεις - Ι.Φλώρος